Tiskové zprávy

Hlavní stránka / Tiskové zprávy

ČKP přišla o zlatý důl a motoristé žádají své peníze zpět. Vráceno bylo více než 1,5 mil. korun!

(13.1.2015)

ČKP přišla o zlatý důl a motoristé žádají své peníze zpět. Vráceno bylo více než 1,5 mil. korun!

Od 15.1. 2015 platí novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Tato novela odebrala České kanceláři pojistitelů právo obesílat motoristy a požadovat takzvaný příspěvek nepojištěných. Přes velkou kritiku laické i odborné veřejnosti inkasovala kancelář v minulých letech několik miliard korun z kapes českých motoristů. Ti žádají opětovné prošetření svých případů a vrácení peněz. Jen prostřednictvím iniciativy STOPČKP.cz se jim doposud podařilo získat od kanceláře pojistitelů nazpět více než 1,5 mil. Kč. více

Zaplatili jste České kanceláři pojistitelů? Nechte si přezkoumat svůj případ

(1.7.2014)

Zaplatili jste České kanceláři pojistitelů? Nechte si přezkoumat svůj případ

V roce 2011 dostal pan Karel P. z Prahy obsílku od České kanceláře pojistitelů. Za nepojištěné auto měl České kanceláři pojistitelů zaplatit bezmála 8 000 Kč. Ačkoliv se hájil tím, že daný automobil neprovozoval, měl jej uložený v nepojízdném stavu ve své garáži a z tohoto titulu nebyl povinen vůz pojišťovat, byl donucen uhradit tzv. příspěvek nepojištěných. Tuto sankci z něj Česká kancelář pojistitelů vymohla prostřednictvím najaté inkasní agentury, jež pana Karla systematicky atakovala a původní sumu neustále navyšovala o úroky a náklady spojené s vymáháním. více

TZ: Česká kancelář pojistitelů začala motoristům vracet neprávem vybrané peníze

(12.6.2014)

TZ: Česká kancelář pojistitelů začala motoristům vracet neprávem vybrané peníze

Po zlomovém rozsudku Ústavního soudu ve věci pojištění odpovědnosti motorových vozidel se na Českou kancelář pojistitelů obracejí stovky motoristů, jež usilují o navrácení peněz, které od nich v minulosti kancelář neprávem vymohla. Například prostřednictvím iniciativy STOPČKP.cz, která v této záležitosti řadě motoristů pomohla k dosažení navrácení peněz od České kanceláře pojistitelů, bylo zpět vymoženo více než 300 000 Kč. více

TZ: Iniciativa STOPČKP začala vymáhat finance zpět od České kanceláře pojistitelů

(5.5.2014)

TZ: Iniciativa STOPČKP začala vymáhat finance zpět od České kanceláře pojistitelů

V návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu, který jednoznačně potvrdil skutečnost, že Česká kancelář pojistitelů vymáhala v řadě případů po českých motoristech „příspěvek nepojištěných“ neoprávněně, začala iniciativa STOPČKP zastupovat klienty, jež chtějí již zaplacené finance vrátit zpět. více

TZ: Rozsudek Ústavního soudu zcela rozbil stávající praxi České kanceláře pojistitelů

(24.4.2014)

TZ: Rozsudek Ústavního soudu zcela rozbil stávající praxi České kanceláře pojistitelů

Včerejší rozhodnutí Ústavního soudu v Brně jednoznačně popřelo argumentaci České kanceláře pojistitelů vůči českým motoristům. Ta každoročně rozesílá bezmála půl milionu výzev na zaplacení „příspěvku nepojištěných“. Soud konstatoval, že jeho cílem je sjednotit rozkolísanou judikaturu obecných soudů v oblasti sporů o povinnosti vlastníka vozidla k placení příspěvku do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (§ 24c zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). více

Motoristé podepisují petici proti praktikám České kanceláře pojistitelů

(20.1.2014)

Motoristé podepisují petici proti praktikám České kanceláře pojistitelů

Mezi motoristy sílí hlasy, které kritizují praktiky České kanceláře pojistitelů. Zatímco původním záměrem pro zřízení této instituce bylo vytvoření garančního fondu, který by kryl škody způsobené nepojištěnými vozidly, tak v poslední době se o ČKP hovoří především v souvislosti s nátlakovými metodami při vybírání poplatků za údajně nepojištěná vozidla. Praxe totiž ukazuje, že podstatná část sankcionovaných se vůbec nerekrutuje z řad těch, kteří by opomněli platit pojistku nebo měli cokoliv jiného v nepořádku. Chcete ukázkový případ? více