TZ: Rozsudek Ústavního soudu zcela rozbil stávající praxi České kanceláře pojistitelů

Hlavní stránka / Příběhy z praxe / TZ: Rozsudek Ústavního soudu zcela rozbil stávající praxi České kanceláře pojistitelů

24.4.2014

TZ: Rozsudek Ústavního soudu zcela rozbil stávající praxi České kanceláře pojistitelů Včerejší rozhodnutí Ústavního soudu v Brně jednoznačně popřelo argumentaci České kanceláře pojistitelů vůči českým motoristům. Ta každoročně rozesílá bezmála půl milionu výzev na zaplacení „příspěvku nepojištěných“. Soud konstatoval, že jeho cílem je sjednotit rozkolísanou judikaturu obecných soudů v oblasti sporů o povinnosti vlastníka vozidla k placení příspěvku do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (§ 24c zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

 
 
 
Toto rozhodnutí dává za pravdu oponentům České kanceláře pojistitelů a výslovně uvádí že:
 
1) Povinnost uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti je spojena s provozováním vozidla, resp. ponecháním vozidla na pozemní komunikaci, nikoli však s pouhým držením vozidla, které provozováno, resp. ponecháno na pozemní komunikaci, není.
 
Z této formulace jednoznačně vyplývá, že samotná registrace v registru vozidel a vlastnický vztah k danému vozidlu nezakládá povinnost platit pojištění odpovědnosti. Tato povinnost vzniká až v okamžiku provozování na pozemních komunikacích.
 
2) Lhůta 30 dnů po obdržení výzvy od České kanceláře pojistitelů nemůže být v žádném případě považována za prekluzivní, ale je pouze lhůtou pořádkovou. Přitom o domněnku prekluzivního charakteru třicetidenní lhůty se Česká kancelář pojistitelů opírala ve stovkách soudních řízení, kdy odmítala akceptovat obhajobu protistrany s odůvodněním, že lhůta uplynula. 
 
Z pohledu iniciativy STOPČKP.cz se jednoznačně otevírá prostor k znovuotevření těch případů, kdy motoristé zaplatili na základě výhrůžek České kanceláře pojistitelů, či jí najatých soukromých inkasních agentur, požadované sankce. Došlo tak k neoprávněnému obohacení kanceláře pojistitelů na úkor českých motoristů.
 
„Rozhodnutí ústavního soudu je závazné pro účastníky řízení (pro toho, kdo stížnost podal, i pro soud, který zrušené rozhodnutí vydal). Obecně má charakter precedenční a je jedním z pramenů práva,“ uvádí Jiří Ptáček ze STOPČKP.cz
 
STOPČKP.cz zastupuje bezmála 2 000 motoristů a hájí jejich zájmy před Českou kanceláří pojistitelů. I včerejší rozhodnutí Ústavního soudu se týkalo jednoho z klientů této organizace.
 
Nález Ústavního soudu včetně jeho zásadního shrnutí najdete zde: http://www.usoud.cz/aktualne/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2413&cHash=6e6fd62a2ba6f0b16db22c943705feb6
 
Pokud se domníváte, že od Vás vymohla Česká kancelář pojistitelů peníze neprávem, kontaktujte nás na info@stopckp.cz. Vaše peníze vymůžeme zpět! Podrobnosti naleznete ZDE.
 


Související články