Transporter centrum s.r.o. versus Česká kancelář pojistitelů

Hlavní stránka / Příběhy z praxe / Transporter centrum s.r.o. versus Česká kancelář pojistitelů

29.12.2013

Transporter centrum s.r.o. versus Česká kancelář pojistitelů ČKP zaslala dne 24.9.2012 společnosti Transporter centrum s.r.o. výzvu na zaplacení příspěvku nepojištěných za vozidlo, které tato společnost zakoupila 3.8.2011. Ten samý den společnost Transporter centrum uzavřela povinné pojištění tzv. povinné ručení a následně došlo i na převod vozidla na registru vozidel. Ve výzvě o zaplacení příspěvku nepojištěných, kterou zaslala ČKP si nárokuje nepojištěné období od 21.5.2011 do 2.8.2011 a to v částce 5350 Kč.

Po neblahých zkušenostech s ČKP, kdy společnost Transporter centrum  dostala v minulosti několik výzev k zaplacení příspěvku nepojištěných (vždy neoprávněně ), zaslala vyplněný  dotazník zpět ČKP a to doporučeným dopisem. To z důvodu, aby ČKP nemohla odpověď zatajit a následně vymáhat příspěvek, protože nebylo reagováno na výzvu. Ve vyplněném dotazníku společnost Transporter centrum sdělila veškeré skutečnosti a to, že společnost Transporter centrum  nebyla v nepojištěném období majitelem a ani provozovatelem předmětného vozidla, dále bylo ČKP sděleno, kdy bylo vozidlo zakoupeno a že je vše zaznamenáno v registru motorových vozidel.

Jak je již zvykem, ČKP toto vysvětlení odmítla a tak přišla upomínka o zaplacení. Následoval další dopis adresovaný ČKP s vysvětlením. Následně ČKP tento případ předala inkasní společnosti EOS KSI Česká republika s.r.o. A proto již dorazily další výzvy (poštou i emailem) od této inkasní společnosti. V tuto chvíli společnost Transporter centrum předala plnou moc Českému konzultačnímu portálu k zastupování a vyřízení celé záležitosti s Českou kanceláří pojistitelů.

Inkasní společnosti EOS KSI zasílá další výhružné emaily a varuje, že bude věc předána k soudnímu řízení a exekuci. Marné je vysvětlování, že uvedená společnost v nepojištěném období nebyla majitelem a ani provozovatelem a proto není povinna platit příspěvek nepojištěných.

To, že ČKP nepostupuje při zjišťování osob, kterým má zaslat výzvu podle zákona je zřejmé. Jde jen a jen o peníze. Však se na tomto byznysu profituje skupina inkasních společností (například zmíněná EOS KSI) a řada právníků. To také jasně dokazuje velmi zajímavý rozhovor s operátorkou inkasní společnosti  EOS KSI. Tento  rozhovor jasně vyvrací tvrzení ČKP že dostává mylné informace od Ministerstva dopravy. ČKP se totiž tyto informace z Centrálního registru vozidel vůbec nesnaží získat.

Náš klient se po vyslechnutí tohoto telefonátu rozhodl, že nebude vyčkávat na žalobu ze strany České kanceláře pojistitelů a rozhodl se, že to bude naopak on, kdo ve spolupráci s námi podá žalobu na ČKP. 

Následující záznam telefonického rozhovoru netřeba komentovat.
 


Související články