Případ pana Martina V. z Rakovníka

Hlavní stránka / Příběhy z praxe / Případ pana Martina V. z Rakovníka

28.12.2013

Případ pana Martina V. z Rakovníka K tomuto případu se Český konzultační portál dostal opravdu náhodou a to tak, že u Okresního soudu v Rakovníku jsem se byl podívat na jedno soudní líčení a to jako veřejnost, kde samozřejmě šlo o soudní spor Česká kancelář pojistitelů versus občan. Když skončilo jednání, záhy jsem zjistil, že ve vedlejší jednací síni za půl hodiny začíná soudní jednání Česká kancelář pojistitelů versus Martin V. Pan Martin již seděl před jednací síní a trpělivě vyčkával na začátek jednání. Optal jsem se pana Martina, zda je tím žalovaným ohledně České kanceláře pojistitelů. S panem Martinem jsem se dal do družného hovoru a zjistil, jak se věci mají.

 

Z vyprávění a z listin, které pan Martin měl s sebou, jsem záhy zjistil, že pan Martin vozidlo, které v minulosti vlastnil, řádně odhlásil na registru vozidel a následně zrušil pojistnou smlouvu přesně tak, jak mu ukládá zákon 168/1999 Sb. Pan Martin měl s sebou i datový doklad vydaný registrem vozidel v Rakovníku, že vozidlo řádně prodal a odhlásil a že v nepojištěném období již nebyl majitelem a ani provozovatelem vozidla. Jednání bylo odročeno a to z důvodu, že soud nevyčetl z datového dokladu od kdy, do kdy byl pan Martin majitelem. Z datového dokladu sice bylo zřejmé, že pan Martin vozidlo prodal a kdy vozidlo prodal, nicméně soud žádal buď kupní smlouvu a nebo potvrzení z registru vozidel s jasným vyznačením od kdy do kdy byl pan Martin majitelem. 
 
Po domluvě s panem Martinem jsme pana Martina zastupovali v jednání s ČKP. 
Kancelář pojistitelů se nechala v tomto případě zastupovat společností LZ Legal  a.s. a tak jsme neprodleně napsali této společnosti: 
 
„Dobrý den, v příloze vám zasíláme potvrzení z registru vozidel, kde pan Martin dne 23. 11.2009 vozidlo řádně odhlásil v evidenci vozidel. Dne 11. 04. 2012 byla panu Martinovi doručena výzva od ČKP, dne 13. 04. 2012 si pan Martin nechal udělat výpis z registru vozidel a neprodleně tuto informaci sdělil ČKP, je to dobře vidět v on-line výpisu v průběhu komunikace. Pan Martin postupoval dle pokynů ČKP a sdělil ČKP, že není vlastníkem vozidla v nepojištěném období a jak je tedy možné že ČKP na toto vůbec nebrala zřetel a vydala na pana Martina platební rozkaz. Tímto vás žádáme o písemné vyjádření k celé věci, a jak budete postupovat. S pozdravem Český konzultační portál s.r.o.“
 
Na tento e-mail nám bylo odpovězeno během půl hodinky: 
 
„Dobrý den, děkuji za zprávu, momentálně jsme odeslali dotaz klientovi (ČKP) jak hodlá nadále postupovat. Hned jak budeme vědět více, kontaktujeme vás. S pozdravem Lucie Studená, asistentka pohledávkového oddělení, LZ Legal a.s.“
 
Ten samý den v půl 4 odpoledne přišla odpověď z LZ Legal a.s.:
 
 „Dobrý den, ČKP neeviduje doklad pana Martina o odhlášení vozidla z evidence vozidel. Klient trvá na vymáhání s tím, že ve 30-ti denní lhůtě nebyl výše zmíněný doklad doložen. Dle komentáře k zákonu 168/1999 Sb. zákon o pojištění odpovědnosti provozu vozidla, §24c odst. 4  je 30-ti denní lhůta pro prokázání relevantních skutečností a dokládání dokumentů ČKP lhůtou prekluzivní. Proto nadále trváme na žalobě. S pozdravem Lucie Studená, asistentka pohledávkového oddělení, LZ Legal a.s.“
 
Neprodleně český konzultační portál sjednal panu Martinovi právního zástupce, který ho zastupoval v nadcházejícím soudním jednání. Tento případ dopadl pro pana Martina dobře, soud žalobu zamítl v celém rozsahu
 
Co je na tomto případu zarážející a alarmující je to, že ČKP v žalobách tvrdí, že postupovali v souladu se zákonem a že data čerpá z CRV, který spravuje Ministerstvo dopravy. Kdyby ČKP postupovala tak jak, jí ukládá zákon, nikdy by pan Martin v této věci nebyl obeslán.
Připusťme, že může dojít k chybě a Ministerstvo dopravy předá špatnou informaci ČKP a ta na základě  této chybné informace začne vymáhat příspěvek nepojištěných. Jak sama ČKP uvádí ve svém prohlášení ze dne 18. prosince 2012 "Nemáme nejmenší zájem sankcionovat motoristy, kteří nijak nepochybili". Z e-mailové komunikace LZ Legal a.s. jasně vyplývá, že zájem ze strany ČKP je zřejmý – jde jim pouze o peníze a je jim úplně jedno, že budou sankcionovat pana Martina, který měl vše v pořádku, a přesto se jeho případ dostal až k soudu.
 
 


Související články