Postup při zjišťování údajů pro zasílání výzev k úhradě příspěvku nepojištěných

Hlavní stránka / Příběhy z praxe / Postup při zjišťování údajů pro zasílání výzev k úhradě příspěvku nepojištěných

27.12.2013

Postup při zjišťování údajů pro zasílání výzev k úhradě příspěvku nepojištěných Česká kancelář pojistitelů (dále jen ČKP) neustále tvrdí, že dostává od Centrálního registru vozidel (dále jen CRV), které spravuje Ministerstvo dopravy nesprávná data a že nemůžou postupovat jinak, než jim ukládá zákon a že jak píše na svých webových stránkách, že jiný než legální zdroj dat dle CRV k dispozici nemá. Toto sama ČKP uvádí v prohlášení „Postupy při zjišťování údajů pro zasílání výzev k úhradě příspěvku do Garančního Fondu“. Zde opravdu ČKP popisuje tak, jak by to podle zákona mělo být.

Jednoduše řečeno ČKP dostává data od pojišťoven a tyto data předá na CRV. CRV data porovná a výsledek porovnání sdělí ČKP. A na základě těchto sdělených dat od CRV, ČKP obesílá vlastníky a provozovatele vozidel tak, jak jí ukládá zákon.  Opravdu jiný legální zdroj dat než z CRV dle zákona k dispozici nemá. V praxi to znamená, že ČKP nesmí ze zákona použít jiné údaje než, které dostane z CRV, který spravuje Ministerstvo dopravy. Ten samý postup uvádí ČKP ve svém prohlášení ze dne 18. 12. 2012. Kde  ČKP uvádí, že porovnání provádí Ministerstvo dopravy, který spravuje CRV a výsledek pak předá do ČKP. Právě na základě předaných výsledků ČKP, jak jí ukládá zákon, obesílá vlastníky a provozovatele vozidel. 

Dále se v tomto prohlášení píše, že ČKP není příjemné na základě nesprávných dat z CRV obesílat osoby, které mají vše v pořádku a že nemají nejmenší zájem na tom sankcionovat motoristy, kteří nijak nepochybili. Ovšem největší perlou tohoto prohlášení považuji poslední větu, cituji: „Spolu s nimi jsme však oběťmi Centrálního registru vozidel“. 
 
To, že takto ČKP nepostupuje a údaje o vlastnicích získává v rozporu se zákonem je naprosto jasné z případů, kdy obesílají osoby, které pouze sjednali pojistnou smlouvu a nikdy nebyli uvedeny v CRV. A nebo vozidlo v minulosti vlastnili a řádně jak jim ukládá zákon vozidlo odhlásili na nového majitele a následně řádně ukončili pojistnou smlouvu, tak jak ji ukládá zákon 168/1999 Sb.
 
Přílohy:

 


Související články