I výplaty z garančního fondu jsou zdrojem zajímavých praktik

Hlavní stránka / Příběhy z praxe / I výplaty z garančního fondu jsou zdrojem zajímavých praktik

2.1.2014

I výplaty z garančního fondu jsou zdrojem zajímavých praktik Česká kancelář pojistitelů neporušuje zákon jenom při vymáhání příspěvku nepojištěných ale dokonce i když je povinna uhradit škodu z garančního fondu a to když bylo nepojištěným vozidlem způsobena škoda. Jasně to dokazuje případ pana Martina z Benešova u Semil. Pan Martin sjednal povinné ručení na vozidlo VW Golf u pojišťovny AXA dne 01. 11. 2012. Dne 04. 12. 2012 bylo vozidlo pana Martina odcizeno neznámým pachatelem. Pan Martin ten samý den tj. 04. 12. 2012 oznámil Policii ČR, že mu bylo vozidlo VW Golf odcizeno. Pojišťovna AXA, tak jak jí ukládá zákon 168/1999 Sb. ukončila pojistnou smlouvu a to přesně podle § 12 odst. 1 písm. d)-(zánik pojištění zaniká odcizením vozidla, jakmile Policie ČR přijala oznámení o odcizení vozidla).

Po několika dnech bylo v ranních hodinách výše uvedené vozidlo nalezeno Policií ČR havarované, při této havárii byla způsobena škoda na cizím majetku. Následně pan Martin vozidlo prodal a to v takovém stavu, v jakém ho našla Police ČR.

Od té doby se nedělo nic.

Jaké bylo překvapení pro pana Martina, když 26. 11. 2013 dostal dopis od společnosti CASHDIREC a.s. se sídlem v Praze 5. Tento dopis byla předžalobní upomínka – výzva ke smírnému řešení. V tomto dopise panu Martinovi sdělují, že má pohledávku, že jeho vozidlem byla způsobena dopravní nehoda a že tuto škodu chtějí uhradit. V případě, že finanční částka 43 697,- Kč s příslušenstvím + 1 500,- Kč jako paušální náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky.  
Pan Martin zavolal na uvedené telefonní číslo, aby se informoval, o jakou škodu se vlastně jedná. Bylo mu řečeno, že jeho vozidlem VW Golf byla způsobena škoda a že ji musí neprodleně uhradit. Na námitku, že vozidlo bylo odcizeno, mu bylo odpovězeno, že má smůlu a musí škodu uhradit, protože neměl vozidlo pojištěné a dále se odmítli s panem Martinem bavit.
Pan Martin se obrátil s žádostí o pomoc na Český konzultační portál. Jak jsme zjistili, Česká kancelář pojistitelů vytvořila pohledávku a to takovou, že nepojištěným byla způsobena škoda, která byla uhrazena z Garančního fondu. A následně tato domnělá pohledávka byla prodána společnosti CASHDIREC a.s. Jak jsme se dozvěděli od České kanceláře pojistitelů. Pan Martin nikdy nebyl ze strany České kanceláře pojistitelů kontaktován ohledně této domnělé pohledávky.
 
Je mi velmi podivné, že by právní oddělení České kanceláře pojistitelů neznalo zákon 168/1999 Sb. kde se konkrétně píše a to v § 24 odst. 9, cituji: „Výplatou z Garančního fondu vzniká ČKP právo vůči tomu kdo odpovídá za škodu. To neplatí pro vlastníka motorového vozidla, jehož pojištění odpovědnosti zaniklo podle § 12 odst. 1 písm. d).“ Což je, když je vozidlo odcizeno.
 
Jestli se jedná o omyl anebo úmyslné klamání, ať si čtenář udělá úsudek sám podle svých zkušeností s ČKP.