Příběhy z praxe

Hlavní stránka / Příběhy z praxe

Smyslem této rubriky není pouhá prezentace naší praxe. V následujících příbězích bychom rádi přiblížili komplikovanější případy a mnohdy paradoxní situace, které vznikají při řešení sporů spojených s Českou kanceláří pojistitelů.
TZ: Česká kancelář pojistitelů začala motoristům vracet neprávem vybrané peníze

(12.6.2014)

TZ: Česká kancelář pojistitelů začala motoristům vracet neprávem vybrané peníze

Po zlomovém rozsudku Ústavního soudu ve věci pojištění odpovědnosti motorových vozidel se na Českou kancelář pojistitelů obracejí stovky motoristů, jež usilují o navrácení peněz, které od nich v minulosti kancelář neprávem vymohla. Například prostřednictvím iniciativy STOPČKP.cz, která v této záležitosti řadě motoristů pomohla k dosažení navrácení peněz od České kanceláře pojistitelů, bylo zpět vymoženo více než 300 000 Kč. více

TZ: Iniciativa STOPČKP začala vymáhat finance zpět od České kanceláře pojistitelů

(5.5.2014)

TZ: Iniciativa STOPČKP začala vymáhat finance zpět od České kanceláře pojistitelů

V návaznosti na rozhodnutí Ústavního soudu, který jednoznačně potvrdil skutečnost, že Česká kancelář pojistitelů vymáhala v řadě případů po českých motoristech „příspěvek nepojištěných“ neoprávněně, začala iniciativa STOPČKP zastupovat klienty, jež chtějí již zaplacené finance vrátit zpět. více

TZ: Rozsudek Ústavního soudu zcela rozbil stávající praxi České kanceláře pojistitelů

(24.4.2014)

TZ: Rozsudek Ústavního soudu zcela rozbil stávající praxi České kanceláře pojistitelů

Včerejší rozhodnutí Ústavního soudu v Brně jednoznačně popřelo argumentaci České kanceláře pojistitelů vůči českým motoristům. Ta každoročně rozesílá bezmála půl milionu výzev na zaplacení „příspěvku nepojištěných“. Soud konstatoval, že jeho cílem je sjednotit rozkolísanou judikaturu obecných soudů v oblasti sporů o povinnosti vlastníka vozidla k placení příspěvku do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (§ 24c zák. č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). více

Motoristé podepisují petici proti praktikám České kanceláře pojistitelů

(20.1.2014)

Motoristé podepisují petici proti praktikám České kanceláře pojistitelů

Mezi motoristy sílí hlasy, které kritizují praktiky České kanceláře pojistitelů. Zatímco původním záměrem pro zřízení této instituce bylo vytvoření garančního fondu, který by kryl škody způsobené nepojištěnými vozidly, tak v poslední době se o ČKP hovoří především v souvislosti s nátlakovými metodami při vybírání poplatků za údajně nepojištěná vozidla. Praxe totiž ukazuje, že podstatná část sankcionovaných se vůbec nerekrutuje z řad těch, kteří by opomněli platit pojistku nebo měli cokoliv jiného v nepořádku. Chcete ukázkový případ? více

Jsme všichni oběťmi Centrálního registru vozidel? Aneb příběh pana Adama

(6.1.2014)

Jsme všichni oběťmi Centrálního registru vozidel? Aneb příběh pana Adama

Příběh pana Adama začal jako vždy výzvou k zaplacení příspěvku nepojištěných. Neprodleně následovala další výzva k zaplacení příspěvku nepojištěných. Pan Adam sděloval ČKP, že není majitelem ani provozovatelem vozidla VW–LT, za které si nárokují příspěvek nepojištěných. Toto vozidlo si pan Adam v minulosti zapůjčil od svého známého a to za účelem stavby svého rodinného domu (jednalo se o malý lehký nákladní automobil). Veškeré námitky pana Adama byly ze strany ČKP neustále zamítány. více

Vyjádření k článku na Novinky.cz ze dne 27.12.2013

(2.1.2014)

Vyjádření k článku na Novinky.cz ze dne 27.12.2013

V uplynulých dnech zveřejnil server Novinky.cz článek „Neoprávněné vyhrožování řidičům exekucemi jen tak neskončí“. Česká kancelář pojistitelů v tomto článku tvrdí, že Ministerstvo dopravy lže a že mají důkaz. více

I výplaty z garančního fondu jsou zdrojem zajímavých praktik

(2.1.2014)

I výplaty z garančního fondu jsou zdrojem zajímavých praktik

Česká kancelář pojistitelů neporušuje zákon jenom při vymáhání příspěvku nepojištěných ale dokonce i když je povinna uhradit škodu z garančního fondu a to když bylo nepojištěným vozidlem způsobena škoda. Jasně to dokazuje případ pana Martina z Benešova u Semil. Pan Martin sjednal povinné ručení na vozidlo VW Golf u pojišťovny AXA dne 01. 11. 2012. Dne 04. 12. 2012 bylo vozidlo pana Martina odcizeno neznámým pachatelem. Pan Martin ten samý den tj. 04. 12. 2012 oznámil Policii ČR, že mu bylo vozidlo VW Golf odcizeno. Pojišťovna AXA, tak jak jí ukládá zákon 168/1999 Sb. ukončila pojistnou smlouvu a to přesně podle § 12 odst. 1 písm. d)-(zánik pojištění zaniká odcizením vozidla, jakmile Policie ČR přijala oznámení o odcizení vozidla). více

Transporter centrum s.r.o. versus Česká kancelář pojistitelů

(29.12.2013)

Transporter centrum s.r.o. versus Česká kancelář pojistitelů

ČKP zaslala dne 24.9.2012 společnosti Transporter centrum s.r.o. výzvu na zaplacení příspěvku nepojištěných za vozidlo, které tato společnost zakoupila 3.8.2011. Ten samý den společnost Transporter centrum uzavřela povinné pojištění tzv. povinné ručení a následně došlo i na převod vozidla na registru vozidel. Ve výzvě o zaplacení příspěvku nepojištěných, kterou zaslala ČKP si nárokuje nepojištěné období od 21.5.2011 do 2.8.2011 a to v částce 5350 Kč. více

Případ pana Martina V. z Rakovníka

(28.12.2013)

Případ pana Martina V. z Rakovníka

K tomuto případu se Český konzultační portál dostal opravdu náhodou a to tak, že u Okresního soudu v Rakovníku jsem se byl podívat na jedno soudní líčení a to jako veřejnost, kde samozřejmě šlo o soudní spor Česká kancelář pojistitelů versus občan. Když skončilo jednání, záhy jsem zjistil, že ve vedlejší jednací síni za půl hodiny začíná soudní jednání Česká kancelář pojistitelů versus Martin V. Pan Martin již seděl před jednací síní a trpělivě vyčkával na začátek jednání. Optal jsem se pana Martina, zda je tím žalovaným ohledně České kanceláře pojistitelů. S panem Martinem jsem se dal do družného hovoru a zjistil, jak se věci mají. více

Postup při zjišťování údajů pro zasílání výzev k úhradě příspěvku nepojištěných

(27.12.2013)

Postup při zjišťování údajů pro zasílání výzev k úhradě příspěvku nepojištěných

Česká kancelář pojistitelů (dále jen ČKP) neustále tvrdí, že dostává od Centrálního registru vozidel (dále jen CRV), které spravuje Ministerstvo dopravy nesprávná data a že nemůžou postupovat jinak, než jim ukládá zákon a že jak píše na svých webových stránkách, že jiný než legální zdroj dat dle CRV k dispozici nemá. Toto sama ČKP uvádí v prohlášení „Postupy při zjišťování údajů pro zasílání výzev k úhradě příspěvku do Garančního Fondu“. Zde opravdu ČKP popisuje tak, jak by to podle zákona mělo být. více