Co je Česká kancelář pojistitelů a na co má nárok?

Hlavní stránka / Co je Česká kancelář pojistitelů a na co má nárok?

Co je Česká kancelář pojistitelů?

Česká kancelář pojistitelů rozhodně není žádná státní instituce, je to zájmové sdružení právnických osob, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 1724/129, IČO: 70099618, bližší informace lze získat z obchodního výpisu ARES.
Česká kancelář pojistitelů je tedy vyloženě soukromým subjektem a byla zřízena na základě zákona č. 168/1999 Sb.
Výkonným ředitelem tohoto sdružení je JUDr. Ing. Jakub Hradec.

Kdy musím platit zákonný příspěvek nepojištěných?

Zaplatit musím v případě, když provozuji vozidlo na pozemních komunikacích bez povinného ručení. Pozor zaplatit musím i v případě, že vozidlo ponechám zaparkované na veřejném parkovišti nebo na pozemní komunikaci, neboť se jedná o situaci, kdy vozidlo stojí na pozemní komunikaci (silnice). Jak je uvedeno v zákoně č. 168/1999 Sb. paragraf 1 odstavec 2.

Kdy nemusím platit zákonný příspěvek nepojištěných?

Zaplatit příspěvek nepojištěných nemusím, pokud vozidlo neprovozuji na pozemních komunikacích a je odstaveno na veřejně nepřístupném místě. Což znamená, že vozidlo stojí v garáži nebo se jedná o zapomenutý vrak někde ve stodole, na zahradě. A to i přesto, že vozidlo je stále registrováno.

Česká kancelář pojistitelů vymáhá „příspěvek“ za každý den, kdy je vozidlo provozováno, nikoli tedy zapsáno v registru, ale skutečně provozováno. To stanoví zákon č. 168/1999 Sb. paragraf 24c.

Neplacení příspěvku nepojištěných se samozřejmě vztahuje i na to, že pokud vozidlo je např. v autoservisu, nebo je vozidlo prodané a již fyzicky nejsem majitelem vozidla, tak jsem i přesto stále uveden v registru vozidel jako vlastník

Česká kancelář pojistitelů zamítla Vaší námitku?

Česká kancelář pojistitelů jde nekompromisně za svým cílem získat od motoristů co nejvíce peněz. Z tohoto důvodu všechny námitky v 99% případů zamítají a na urgence a dotazy nereagují. Ani na info lince České kanceláře pojistitelů se nedozvíte nic podstatného, jen to, že musíte zaplatit. Nekomunikovat je součástí jejich strategie jak se dobrat k Vašim penězům. Postup je následující: Česká kancelář pojistitelů Vám zašle výzvu o zaplacení příspěvku nepojištěných společně s dotazníkem, Vaši námitku zamítnou, pak následuje upomínka o zaplacení příspěvku nepojištěných a následně je předána inkasní společnosti, která nekompromisně a velmi důrazně vymáhá peníze zastrašováním exekucí majetku. Následuje vydání elektronického platebního rozkazu, kde Vás soud odsoudí k zaplacení, jelikož Vás okamžitě zařadí mezi dlužníky a neplatiče.

Jak postupovat, když mi přijde výzva o zaplacení příspěvku nepojištěných od České kanceláře pojistitelů?

V případě, že Vám dojde upomínka a Vaše námitka byla zamítnuta, pak je potřeba se velmi důrazně bránit. Inkasní společnosti, které si najímá Česká kancelář pojistitelů, jsou zejména EOS KSI Česká republika a TRANSCOM. Novinkou u společnosti EOS KSI je to, že Váš případ, pokud odmítáte zaplatit, předají tzv. inspektorovi. Tento Váš osobní inspektor se ve Vás snaží vzbudit dojem, že je exekutor. Exekuce-zabavení majetku - může nastat pouze po soudním rozsudku, který nabude právní moci.

V naprosté většině Česká kancelář pojistitelů námitky zamítá. Pokud se obrátíte na nás, věc za Vás zdárně vyřešíme. Víme, jak na to.

Zaplatili jste České kanceláři pojistitelů příspěvek nepojištěných, i když jste nebyli majitelem vozidla, nebo jste vozidlo neprovozovali na pozemních komunikacích?

Váš případ přezkoumáme, posoudíme a peníze, které jste zaplatili, vymůžeme zpět.